β™₯ Abnormal β™₯
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh! I pray that you earn knowledge from what I post and repost. Allahumma Amiin β™₯ πŸ’«
Home Theme Curiosity kills :)

I am a little late on this, since haven’t exactly been active. But I heard of the news 3 days ago, and I can’t describe how happy I am to hear it! #FreedomOfGaza Alhamdulillah!

haneylikestars:

pippipcheeriopeasants:

redphilistine:

Palestinians β€” young and old β€” celebrate an indefinite ceasefire in Gaza. 26 August 2014.

πŸ˜ŠπŸ˜ŠπŸ’›πŸ’›

selamat meraikan kemerdekaan mu wahai gaza

(Source: sbs.com.au)

AlwaniZolkifli (via alwanizolkifli)

(via qiulyana)

Kadangkala, perempuan terlalu banyak fikir hingga masalah yang tak wujud boleh jadi wujud.

"Overthinking" dah jadi macam skill terhebat.

monologuesofasinner:

jangan lupa Surah Al-Kahf! ☺️

(jikalau payah, ayat 10 yg pertama dan 10 yg terakhir paling minimum)

gllob:

a homeless guy just said to me β€œdo you tell jokes to make people laugh or to make people think you’re funny” and that is the most profound shit ive ever experienced

(Source: toxicwinner, via rattesvara)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter